Juf Yvonne groep 1-2 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

 • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;

 

 

 • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;

 

 

 • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;

 

 


 • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;

 

 

 


 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;

 

 

 • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

 

In kern 10 ligt de nadruk op; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal.Het thema van kern 10 is het verzamelen van: knikkers, plaatjes, spelletjes, snuisterijen of foto’s van een popidool of favoriete groep. Het verhaal waarmee de kern start heet: ‘Een broekzak vol schatten’.  

 

Aan het einde van kern 10 kunnen de kinderen:

 • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘uw(t)’ (zoals: ruw, duwt), op ‘eeuw’ (zoals: leeuw) en op ‘ieuw’ (zoals: nieuw).
 • Algemene tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen (zoals: starten, stengel, slechte, kleinste, mooiste).
 • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is (zoals: jaren, muren, bomen, lezen).
 • Teksten met verwijswoorden begrijpen.
 • Denkvragen over een tekst beantwoorden.
 • Conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
 • Eenvoudige, klankzuivere mmkmm woorden correct opschrijven.
 • Woorden correct opschrijven die beginnen met ‘sch’ (zoals: school).

 

(Advertentie)
(Advertentie)

 

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

 

 

 

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

 

 

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

(Advertentie)
(Advertentie)