Juf Yvonne groep 1-2 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie)
(Advertentie)

In kern 9 ligt de nadruk op technisch lezen, beprijpend lezen, spelling en taal.

 

Het thema van kern 9 is gericht op verwondering, op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit.

 

Het verhaal waarmee de kern start gaat over Tasja en Daan die een kameralarm maken met behulp van schroeven. Zo komen ze erachter dat er in de kamer vasn Daan overal schroeven te vinden zijn.

 

Aan het einde van kern 9 kunnen de kinderen:

.Eenlettergrepige woorden correct en vlot  lezen met drie medeklinkers vooraan  (zoals straat) of drie medeklinkers  achteraan (zoals eerst).

.Tweelettergrepige woorden correct en vlot  lezen (zoals buiten, kasten, balkon), met  uitzondering van tweelettergrepige  woorden met een open lettergreep.

.Tweelettergrepige woorden correct en vlot  lezen met een voorvoegsel (zoals bedoel,  gezien, verhaal).

.Korte, eenvoudige zinnen en teksten  lezen en begrijpen.

.Letterlijke vragen over een tekst  beantwoorden.

.Denkvragen over een tekst  beantwooorden.

.Conclusies trekken uit de context van een  gelezen tekst.

.Eenvoudige klankzuivere mmkm en    mkmm woorden correct opschrijven.

Woorden kern 9, klik op de woorden om de link te openen.
Woorden van kern 9 om te oefenen (met dank aan de Tovertuin).
(Advertentie)
(Advertentie)
Kern 9: Hoe werkt de fietsketting
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Veilig & Vlot woordjes kern 9 - ook voor thuis!
Uitleg van een eenvoudig stroomcircuit