Juf Yvonne groep 1-2 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie)
(Advertentie)

In kern 11 ligt de nadruk op; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal.

Het thema van kern 11 is: de lievelingsboeken van de kinderen. Het verhaal waarmee de kern start heet: 'Het lievelingsboek van de koning'.

 

Aan het einde van kern 11 kunnen de kinderen:

• Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen   die met een lettercluster beginnen en waarvan   de eerste lettergreep een open lettergreep is     zoals; vragen, spelen, schotel, sturen.

• Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen   die eindigen op 'lijk' zoals moeilijk, 'tig' zoals     prachtig en 'ing' zoals koning.

• Drielettergrepige samenstellingen correct en       vlot lezen zoals: appelmoes, vuilnisbak,             blokkendoos. 

• Reflecteren op gelezen boeken en verhalen en   hun waardering weergeven.

• Klankzuivere, tweelettergrepige                         samenstellingen correct opschrijven zoals:         voetbal, tuinhek.

• Veelvoorkomende eenlettergrepige woorden       correct opschrijven die eindigen op 'ng' zoals:

  bang, zing en 'nk' zoals bank, denk.

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)