Juf Yvonne groep 3 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

In kern 11 ligt de nadruk op; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal.

Het thema van kern 11 is: de lievelingsboeken van de kinderen. Het verhaal waarmee de kern start heet: 'Het lievelingsboek van de koning'.

 

Aan het einde van kern 11 kunnen de kinderen:

• Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen   die met een lettercluster beginnen en waarvan   de eerste lettergreep een open lettergreep is     zoals; vragen, spelen, schotel, sturen.

• Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen   die eindigen op 'lijk' zoals moeilijk, 'tig' zoals     prachtig en 'ing' zoals koning.

• Drielettergrepige samenstellingen correct en       vlot lezen zoals: appelmoes, vuilnisbak,             blokkendoos. 

• Reflecteren op gelezen boeken en verhalen en   hun waardering weergeven.

• Klankzuivere, tweelettergrepige                         samenstellingen correct opschrijven zoals:         voetbal, tuinhek.

• Veelvoorkomende eenlettergrepige woorden       correct opschrijven die eindigen op 'ng' zoals:

  bang, zing en 'nk' zoals bank, denk.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)