Juf Yvonne groep 1-2 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Beginklank herkennen en letters uitbeelden
Powerpoint Rijmen; klik de plaatjes weg, die niet rijmen
Herkennen letters in woorden -leefwereld- Onderwijsgek.nl)
Sesamstr. - Gevonden voorwerpen, letter "c"

De weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus.

Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3

 

Bij enkele kinderen loopt het leesproces vlotter. Zij kunnen al eerder boekjes van een hoger leesniveau lezen.

 

Uitleg afkortingen leesniveaus:

START = begin groep 3

M3 = midden groep 3

E3 = eind groep 3

M4 = midden groep 4

E4 = eind groep 4

M5= midden groep 5

woorden oefenen per categorie (leestrainer)
(Advertentie)
(Advertentie)
Bewegend leren met meester Sander - Letter flitsen LANGZAAM
Bewegend leren met meester Sander - Letters flitsen SNEL


Schrijf letters ( of cijfers) op notitieblaadjes en leg deze op tafel. Geef je kind een vliegenmepper. Noem een letter/cijfer. Laat hem op de letter of cijfer slaan.

Hoor jij de eerste klank van het woord?

Wij leren de kleuters in groep 1-2 al wat letters. Belangrijk op de kleuterleeftijd is dat de kinderen de lettterklank kunnen horen in een woord. Wij noemen dit auditieve analyse. Iedere dag doen we met de kinderen oefeningen om deze auditieve functies verder te ontwikkelen. Belangrijk om te weten: wij spreken de letterklank niet uit zoals bij het opzeggen van het A, B, C maar we spreken de letterklank uit zoals je het hoort in het woord, dus bv. de b als 'buh'.

Oefen met rijmen door samen dit spelletje te spelen. Degene die begint bedenkt een woord en gooit de bal verder. Iedereen die de bal vangt, mag op dit woord rijmen. Lukt dit niet meer? Bedenk dan een nieuw woord!

 

Hoeveel rijmwoorden kunnen jullie bedenken?

Een goede taalontwikkeling voor uw kind.......