Juf Yvonne groep 1-2 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie)
(Advertentie)

In kern 10 ligt de nadruk op; technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. Het thema van kern 10 is het verzamelen van bijv. knikkers, plaatjes spelletjes, snuisterijen of foto's van een popidool of favoriete groep. Het verhaal waarmee de kern start heet: 'Een broekzak vol schatten".

 

Aan het einde van kern 10 kunnen de kinderen:

• Eenlettergrepigewoorden correct en vlot lezen     die eindigen op 'uw(t)' zoals; ruw, duwt. op         'eeuw' zoals leeuw en op 'ieuw' zoals nieuw.

• Algemene tweelettergrepige woorden correct en   vlot lezen zoals starten, stengel, slechte,           kleinste, mooiste.

• Tweelettergrepigewoorden correct en vlot lezen   waarvan de eerste lettergreep een open             lettergreep is zoals: jaren, muren, bomen,         lezen.

• Teksten met verwijswoorden begrijpen.

• Denkvragen over een tekst beantwoorden.

• Conclusies trekken uit de context van een         gelezen tekst.

• Eenvoudige, klankzuivere mmkmm woorden       correct opschrijven.

• Woorden correct opschrijven die beginnen met   'sch' zoals school.

Flip de Beer en het schelpenmuseum
Skelet van een dino in het museum
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)