Juf Yvonne groep 1-2 Basisschool Het Noorderlicht
 
(Advertentie)
(Advertentie)

In kern 8 ligt de nadruk op technischlezen, begrijpend lezen, spelling en taal.

Het thema van kern 8 is toneelspelen, optreden voor publiek, een mop vertellen, een verhaal of een gedicht voorlezen. Het verhaal waarmee de kern start gaat over een koning en koningin die als verjaardagsfeest een voorstelling gaan organiseren.

 

Aan het einde van kern 8 kunnen de kinderen:

. Eenlettergrepige woorden correct en vlot 

  lezen die eindigen op nk zoals: bank.

. Eenlettergrepige woorden correct en vlot   lezen die eindigen op ch zoals: och en

  cht zoals: nacht.

. Eenlettergrepige woorden correct en vlot   lezen die eindigen met een open   lettergreep zoals: zo, na, nu.

. Mmkmm-woorden(medeklinker,   medeklinker, klinker, medeklinker,   medeklinker) correct en vlot lezen zoals:   storm, stamp, klant.

. Tweelettergrepige verkleinwoorden correct   en vlot lezen zoals: huisje, neusje, hokje.

. Korte eenvoudige zinnen en teksten   lezen en begrijpen.

. Letterlijke vragen over een tekst   beantwoorden.

Veilig & Vlot woordjes kern 8 - ook voor thuis!
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)